Danh sách nâng lương trước thời hạn

Thứ Tư, 1/3/2023 - 16:02 Đã xem: 1673

Thanh tra tỉnh công khai danh sách công chức Thanh tra tỉnh nâng lương trước thời hạn

Chi tiết tại file đính kèm:

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /