Công khai kết quả lựa chọn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang

Thứ Tư, 29/3/2023 - 17:13 Đã xem: 412

Ngày 26/3/2023, Hội đồng xét chọn danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang (năm 2023) đã ban hành Văn bản số 01/CV-HĐ về việc đăng tải Thông báo.

 Thanh tra tỉnh công khai kết quả lựa chọn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang (năm 2023) đối với bà Khánh Thị Xuyến, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh.

Nội dung cụ thể tại file đính kèm:

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /