Công khai thông tin công chức hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Thứ Tư, 19/4/2023 - 11:26 Đã xem: 987

Thanh tra tỉnh công khai thông tin công chức hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh

Tổ chức, cá nhân cần hỗ trợ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thu Trang, Thanh tra viên Văn phòng Thanh tra tỉnh

SĐT: 02073.822.457

Thanh tra tỉnh trân trọng thông báo!

Xem tin theo ngày:   / /