Hướng dẫn việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNEID

Thứ Sáu, 2/6/2023 - 10:39 Đã xem: 307

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, Bộ Công an ban hành hướng dẫn công dân sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNEID.

 Nội dung cụ thể tại file đính kèm:

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /