Sinh hoạt Chi độ Quý II năm 2023 chuyên đề Chuyển đổi số

Thứ Sáu, 5/5/2023 - 17:24 Đã xem: 40

Ngày 04/5/2023, Thanh tra tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ Quý II/2023 chuyên đề “Một số giải pháp thực hiện chuyển đổi số tại Thanh tra tỉnh” Đồng chí Khánh Thị Xuyến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi sinh hoạt.

Trong thời gian qua Cấp uỷ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Chi bộ, từ năm 2022-Quý I/2023 Thanh tra tỉnh đã xây dựng và ban hành 11 kế hoạch về chuyển đổi số; tổ chức phát động thi đua toàn ngành Thanh tra về chuyển đổi số nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo của đội ngũ công chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang. Chi bộ, cơ quan đã đẩy mạnh triển khai sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh và các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh, nhất là các phần mềm quản lý nhà nước lĩnh vực của Ngành như Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo, Cơ sở dữ liệu báo cáo tổng hợp công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Phần mềm lập kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo. Trong đó phần mềm lập kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo là phần mềm do Thanh tra tỉnh triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, là sáng kiến đột phá, đổi mới được sử dụng để chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh Tuyên Quang. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của cấp uỷ, chi bộ, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, so với những năm trước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên môi trường số trong lĩnh vực công tác của Thanh tra tỉnh đã có sự đổi mới, từng bước tạo lập dữ liệu mở, dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian. Đối với các mục tiêu cụ thể năm 2022, đã hoàn thành 100% các mục tiêu đề ra.
Hội nghị cũng chỉ ra đánh giá hạn chế của công tác chuyển đổi số là chỉ số và xếp hạng chuyển đổi số còn thấp, xếp thứ 14/18 đơn vị; đồng thời chỉ ra nguyên nhân và thảo luận các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Khánh Thị Xuyến đánh giá nội dung sinh hoạt của Chi bộ Thanh tra tỉnh đã thực hiện đúng theo quy định; các đảng viên trong chi bộ đã tham gia thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, thiết thực đối với nhiều vấn đề công tác; việc chuẩn bị nội dung báo cáo đề dẫn đã bám sát theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí biểu dương tinh thần tham gia sinh hoạt của toàn thể các đồng chỉ đảng viên chi bộ. Đồng chí nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số hiện nay và chỉ đạo đảng viên chi bộ cần nhận thức rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, từ đó thực hiện nghiêm trách nhiệm của cá nhân trong thực thi công vụ, trong triển khai từng nhiệm vụ cải cách hành chính; tích cực đề xuất sáng kiến, giải pháp mới về chuyển đổi số để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; các giải pháp phải mang tính đột phá, đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực./.

Nguyễn Thu Trang

 

Xem tin theo ngày:   / /