Tài liệu tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Thứ Năm, 20/7/2023 - 16:21 Đã xem: 469

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp, biên soạn “Tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.

 Nội dung cụ thể tại file đính kèm:

File đính kèm: Kích chuột để tài về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 117 | Trang: 1 trên tổng số 12 trang  
Xem tin theo ngày:   / /