Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15

Thứ Ba, 10/10/2023 - 12:02 Đã xem: 96

Sáng 10-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; đại diện các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

8h00: Khai mạc hội nghị - Công bố các Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn.

Đồng chí Âu Thế Thái, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 4 đồng chí; Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng" cho 1 đồng chí.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho các cá nhân.

Đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Nhân dân và cán bộ huyện Sơn Dương; công bố Quyết định tặng Kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ cho 4 cá nhân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” của Bộ Nội vụ cho các cá nhân.

8h25: Dự thảo Báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023.

Trong quý III và 9 tháng năm 2023, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) xếp thứ 2/14 tỉnh trung du và miền núi Bắc bộ, xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt tiến độ và tăng khá so với cùng kỳ năm 2022.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đầu tư công, giao đất cho các dự án đầu tư còn chậm trễ; một số chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa chưa đạt kế hoạch và giảm so với cùng kỳ; tiến độ thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách còn chậm…

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu các ban đảng Trung ương dự hội nghị.

Quý IV, tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, huy động nguồn lực, triển khai thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh; hoàn thành quy hoạch xây dựng tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổng kết, đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, xây dựng chương trình công tác năm 2024, thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân năm 2023; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành dự hội nghị.

8h40: Dự thảo Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý III; phương hướng, nhiệm vụ quý IV.

Trong quý III, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp trong tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị một cách chủ động, thường xuyên, liên tục.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trang.

Hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên được cấp ủy, UBKT các cấp chủ động triển khai, qua đó kịp thời phát hiện những sai phạm, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu việc thực hiện chủ trương, đường lối của của Đảng, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và cấp mình; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc của cấp ủy; việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kiểm tra tài chính Đảng...Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng và  đảng viên. 

Đại biểu dự hội nghị.

Thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường hơn nữa với mục tiêu phòng ngừa là chính, xử lý nghiêm các sai phạm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Trong đó, hoạt động kiểm tra, giám sát sẽ tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm.

8h50: Thảo luận

Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Kinh tế vĩ mô trong nước chưa thực sự ổn định, thiên tai dịch bệnh vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị các đại biểu thẳng thắn, tập trung thảo luận vào các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn, đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

Chủ trì thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, việc hoàn thành các mục tiêu đề ra năm 2023 là nhiệm vụ nặng nề, cần sự nỗ lực của tất cả các ngành, địa phương. Đồng chí đề nghị các đại biểu thảo luận đi thẳng vào vấn đề trọng tâm cùng các giải pháp thực hiện.

Giám đốc Sở Công Thương Hoàng Anh Cương.

Đồng chí Hoàng Anh Cương, Giám đốc Sở Công Thương đã làm rõ về các nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, một số sản phẩm đạt thấp. Trong quý IV, ngành tập trung phối hợp các cơ quan chủ trì đưa các dự án dự kiến hoạt động trong năm 2023 đi vào hoạt động; tăng cường nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kịp thời tháo gỡ khó khăn; phấn đấu hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2023.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Việt.

Về lĩnh vực nông lâm nghiệp, đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Việt đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, các sở ngành phụ trách các tiêu chí cần tăng cường nắm bắt tình hình, hướng dẫn tại cơ sở. Đối với việc kiên cố hóa kênh mương, đồng chí đề nghị các huyện đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước 30-12-2023.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Trần Viết Cương.

Làm rõ thêm về việc thực hiện các dự án trọng điểm, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trần Viết Cương cho biết, đến nay, Ban đã giải ngân được 54% kế hoạch vốn. Đồng chí cam kết, sẽ hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn từ nay đến hết năm.

Việc thực hiện các dự án trọng điểm đang đẩy mạnh, trong đó: dự án cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ đang tập trung thi công, đồng chí đề xuất tỉnh tạo điều kiện về nguồn vốn để triển khai dự án. Đối với dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, hiện đang thực hiện chấm thầu và tiếp tục xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương để hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Mạnh Duyệt.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Mạnh Duyệt cho biết, trong quý IV, ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án nhất là các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước, dự án di dân tái định cư.

Bí thư Huyện ủy Hàm Yên Mai Hồng Hà.

Bí thư Huyện ủy Hàm Yên Mai Hồng Hà đề xuất cần sớm giao kế hoạch từ quý IV liên quan đến một số chương trình cho cả nhiệm kỳ như bê tông hóa đường bê tông nông thôn, cung cấp cấu kiện bê tông nông thôn. Liên quan đến vụ việc cá chết hàng loạt tại địa bàn huyện, đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng sớm thông báo kết quả nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết và có những dự báo kịp thời để người dân chủ động có biện pháp bảo vệ thủy sản.

Bí thư Huyện ủy Yên Sơn Phạm Ninh Thái.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Yên Sơn Phạm Ninh Thái đã làm rõ thêm vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, phê duyệt giá đất trên địa bàn huyện. Đối với các dự án giao thông đang triển khai trên địa bàn huyện, huyện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện các công việc còn lại để hoàn thành trong năm.

Làm rõ vấn đề thu ngân sách đạt thấp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trương Thế Hùng cho biết có 5 nguyên nhân chủ yếu: do chính sách giảm thuế từ Trung ương hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; đấu giá quyền sử dụng đất; dự án dự toán thu ngân sách triển khai chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm dẫn đến ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong quý IV, ngành Thuế sẽ tập trung vào từng nhóm giải pháp cụ thể đối với các sắc thuế; phối hợp với các địa phương trong công tác quản lý thuế, chống thất thu. Đồng chí khẳng định, cần có 3 dự án có số thu lớn được triển khai trong năm, tăng thu từ nguồn thu cân đối thì sẽ hoàn thành được mục tiêu thu ngân sách nhà nước 2023.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Trung Kiên đã làm rõ thêm nguyên nhân dẫn đến thu ngân sách nhà nước chưa đạt kế hoạch đề ra. Đồng chí cho biết, ngành sẽ hoàn thành kế hoạch dự toán ngân sách năm 2024 trong tuần này, đồng thời tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp để đảm bảo nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2023.

Về lĩnh vực văn hóa - du lịch, đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Âu Thị Mai cho biết, trong quý IV, ngành sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện Đề án đổi mới Lễ hội Thành Tuyên. Đồng chí đề nghị, các địa phương cần giải pháp tăng cường hoạt động của các cơ sở lưu trú du lịch, đảm bảo hạ tầng giao thông vận tải để phục vụ khách du lịch. Đồng chí thông tin thêm, sau thành công sự kiện kết nối điện ảnh, ngành đã nhận được đề nghị của một số đạo diễn lựa chọn địa bàn huyện Na Hang, Lâm Bình làm bối cảnh phim.

Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Vũ Đình Hưng cho biết, hiện nay việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đã cơ bản đảm bảo các điều kiện. Tuy nhiên, liên quan đế vấn đề thiếu giáo viên dạy Tiếng Anh, ngành sẽ tiếp tục có giải pháp để tham mưu UBND tỉnh. Ngành cũng cam kết từ nay đến cuối năm hoàn thành giải ngân các dự án liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Giám đốc Sở Nôị vụ Vũ Quang Thắng đã làm rõ thêm nội dung tuyển dụng công chức, viên chức. Hiện nay, các địa phương đang thực hiện giao số lượng tuyển dụng hợp đồng lao động và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Ngành cũng chỉ đạo phòng Nội vụ các huyện, thành phố thực hiện các hướng dẫn, văn bản liên quan đến hợp đồng tuyển dụng giáo viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương.

Phát biểu thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương làm rõ thêm việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2023. Đồng chí đề nghị, trong quý IV, các ngành, địa phương tập trung thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số xanh cấp tỉnh năm 2023 - 2024, chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đã bày tỏ sự nhất trí cao đối với dự thảo Báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023.

Đồng chí cũng đề nghị, căn cứ vào điều kiện cụ thể, các địa phương cần chủ động trong thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm; quan tâm việc giải ngân các nguồn vốn đặc biệt là vốn chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra cơ sở thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đặng Văn Long.

Báo cáo về nội dung Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đặng Văn Long đã đề xuất các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ rà soát lại nội dung phát biểu; chú ý thời gian, tác phong khi diễn tập, đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung trong khung diễn tập.

10h40: Quán triệt các văn bản của Trung ương.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ma Thế Hồng.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Quy định 114-QĐ/TW ngày 11/7/2203 của BCH Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Đồng Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy quán triệt Quy định 117-QĐ/TW ngày 18/8/2203 của BCH Trung ương về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Kết luận số 61 ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

11h20: Bế mạc hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2023, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở phải quyết tâm, quyết liệt, chủ động, nỗ lực cao hơn nữa, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí đề nghị, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, nhất là các thông báo kết luận của Chủ tịch Quốc hội, của Thủ tướng Chính phủ tại các buổi làm việc với tỉnh; khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm 2023 để có giải pháp thực hiện phù hợp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp, chỉ tiêu dự kiến khó hoàn thành.

Nguồn: Báo Tuyên Quang

 

 

 

 

 

Xem tin theo ngày:   / /