Xử lý dứt điểm những điểm nóng, vụ việc phức tạp, đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh tồn đọng, kéo dài đối với đảng viên và tổ chức đảng

Thứ Tư, 18/10/2023 - 16:22 Đã xem: 79

- Sáng 18-10, tại Tuyên Quang, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III năm 2023 các đơn vị khu vực vụ địa bàn I.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Tiến Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo, đại biểu đại diện 24 tổ chức đảng thuộc Vụ Địa bàn I theo dõi; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong quý III, cấp ủy, các tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn Vụ Địa bàn I, Ủy ban kiểm tra Trung ương theo dõi đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm theo chương trình, kế hoạch; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế và ổn định trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Các tỉnh ủy, tổ chức đảng trong địa bàn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tạo điều kiện để ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đảng ủy và ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, tỉnh Tuyên Quang luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng là nhiệm vụ quan trọng góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên. Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về “Tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giảm sát và kỷ luật của Đảng, giai đoạn 2021-2025”. Đồng thời, Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sớm ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm bám sát vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng với công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan hành chính Nhà nước, công tác giám sát của cơ quan dân cử của các tổ chức chính trị - xã hội.

Cùng với đó, nội dung, hình thức và phương pháp kiểm tra, giám sát có nhiều sáng tạo và đổi mới, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các khẩu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình kinh tế - xã hội, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, vụ việc phức tạp, những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

 

Lãnh đạo UBKT Trung ương và lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí khẳng định, hội nghị giao ban là cơ hội để Tuyên Quang và các tỉnh, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đồng chí mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí cũng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hoàn thiện pháp luật, bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Trước mắt cho phép một luật sửa nhiều luật, một nghị định sửa nhiều nghị định. Đồng thời sớm ban hành đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung theo Kết luận số 14 của Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng đã nghe quán triệt một số văn bản mới ban hành, tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ một số tồn tại, hạn chế, bàn giải pháp tổ chức tốt các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian gian tới.

 

Đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Tiến Hưng kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng đề nghị các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao; tập trung làm tốt, xử lý dứt điểm những điểm nóng, vụ việc phức tạp, đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh tồn đọng, kéo dài đối với đảng viên và tổ chức đảng.

Các cấp ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra; giám sát thường xuyên kịp thời đôn đốc việc triển khai thực hiện kiểm điểm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm và các nội dung khác theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại các thông báo kết luận đã ban hành. Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự có chất lượng, bản lĩnh chính trị, có nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng do đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Tuyên Quang. Cùng tham gia dâng hương có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo Báo Tuyên Quang 

Xem tin theo ngày:   / /