UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10

Thứ Hai, 23/10/2023 - 16:26 Đã xem: 42

- Ngày 23-10, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10. Dự họp có lãnh đạo HĐND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Phiên họp dành phần lớn thời gian nghe, thảo luận về tiến độ thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023. Theo báo cáo thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, đến ngày 19-10 giải ngân được hơn 2.515 tỷ đồng, đạt 36,17%. Tiến độ đến nay đạt thấp, nguyên nhân do nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 2.605 tỷ đồng, chiếm khoảng 46% tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; do dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 đang triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng và phải thực hiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất; công tác phối hợp của một số chủ đầu tư UBND huyện, thành phố chưa quyết liệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ số 1. Các đơn vị chủ đầu tư các công trình trọng điểm phải quyết liệt trong công tác chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc các đơn vị thi công “3 ca, 4 kíp” đảm bảo xuyên suốt, thống nhất đi đôi với đảm bảo chất lượng. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố phát huy vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường phối hợp với chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính, mặt bằng.

Lãnh đạo Ban quản lý đầu tư các công trình giao thông tỉnh báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư các công trình giao thông trọng điểm.

Về tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, tính đến 20-10 được 1.972,7 tỷ đồng, đạt 67,6% kế hoạch Bộ Tài chính giao, đạt 62,4% kế hoạch UBND tỉnh giao. Có 8/16 khoản thu đạt thấp (đạt dưới 75%) là khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, kinh tế ngoài quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường, lệ phí trước bạ, tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất và thu khác ngân sách.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cục Thuế chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng mục tiêu đã được xác định; phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố xác định các khoản thu cao hơn để bù đắp, báo cáo công tác thu ngân sách với UBND tỉnh vào thứ 2 hàng tuần; các huyện thành phố tăng cường các giải pháp thu hiệu quả. Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung cao độ cho việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Đại biểu dự phiên họp.

Đối với Chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2024, nhiệm vụ trong tâm là kết hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước kết hợp với đối ngoại nhân dân, tranh thủ tối đa nguồn lực nước ngoài; thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh; tăng cường quảng bá hình ảnh Tuyên Quang ra nước ngoài… Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý lựa chọn các cấp địa phương nước của các nước hợp tác để mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phát biểu về chương trình đối ngoại của tỉnh năm 2024.

Về việc sáp nhập, đổi tên thôn thuộc huyện Yên Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành liên quan và huyện Yên Sơn cân nhắc lại việc đổi tên thành các số thứ tự.

Đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thay thế Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu thêm trên cơ sở các ý kiến đóng góp của đại biểu, lấy ý kiến phản biện của MTTQ và đề xuất UBND tỉnh trong kỳ họp sau.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đồng chí đề nghị tiếp tục nghiên cứu xem xét.

Đại biểu dự phiên họp.

Phiên họp cũng nhất trí thông qua một số nội dung: Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội của tỉnh năm 2024; Nghị quyết về giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024; Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh; Hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Theo Báo Tuyên Quang

Xem tin theo ngày:   / /