Nội quy Tiếp công dân của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

Thứ Bảy, 10/6/2023 - 15:00 Đã xem: 11

Ngày 09/6/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTr ban hành Nội quy tiếp công dân của Thanh tra tỉnh, thay thế Quyết định số 32/QĐ-TTr ngày 23/02/2021.

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công dân tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Thanh tra tỉnh Tuyên Quang phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và Nội quy này.
2. Thời gian làm việc thực hiện theo giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định). Chánh Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày mùng 10 hàng tháng (nếu trùng thứ 7, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo). Trường hợp đột xuất, uỷ quyền Phó Chánh Thanh tra tỉnh tiếp công dân theo quy định.
3. Các trường hợp từ chối tiếp công dân:
a) Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.
b) Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.
c) Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.
d) Người không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân. Đối với người đại diện, người được ủy quyền, luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý, từ chối tiếp khi không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền, thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc giấy tờ khác chứng minh việc đại diện, ủy quyền hợp pháp theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.
đ) Không chấp hành Nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân.
4. Những nội dung không được quy định tại Nội quy, thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp không được quy định tại bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện theo hướng dẫn của người tiếp công dân.


Xem đầy đủ tại file đính kèm:

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /