UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

Thứ Hai, 6/11/2023 - 15:08 Đã xem: 26

- Chiều 6-11, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Phiên họp đã thảo luận cho ý kiến vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2024-2026.

Năm 2023, UBND tỉnh đã chủ động, linh hoạt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Kinh tế của tỉnh duy trì ổn định và phát triển; một số ngành, lĩnh vực quan trọng tiếp tục tăng trưởng; dự kiến 19/20 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh còn khó khăn; tiến độ lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thi công một số công trình, dự án ngoài ngân sách còn chậm; thu ngân sách thiếu bền vững; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; chuyển đổi số còn nhiều khó khăn, chưa tạo chuyển biến mạnh mẽ; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội còn có mặt hạn chế; đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa còn khó khăn…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang phát biểu tại phiên họp.

Năm 2024, UBND tỉnh xác định tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó: GRDP tăng 9% so với năm 2023; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17%; giá trị sản xuất nông, lâm, nghiệp, thủy sản tăng trên 4% so với năm 2023; thu ngân sách nhà nước đạt 3.970 tỷ đồng; thu hút 2,7 triệu lượt khách du lịch, doanh thu xã hội về du lịch đạt 2.600 tỷ đồng; phấn đấu chỉ số Chuyển đổi số đứng thứ 35 cả nước…

Đại biểu đã thảo luận làm rõ các chỉ tiêu năm 2023 có khả năng không đạt, phân tích nguyên nhân, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện từ nay đến cuối năm và mục tiêu năm 2024.

Đại biểu các sở, ngành dự phiên họp.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các sở, ngành, các huyện, thành phố rà soát toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023; kịp thời giải quyết, có giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ năm 2023 đang triển khai nhằm tạo ra sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công… để thúc đẩy tăng trưởng.

Chính quyền, các ngành chức năng tập trung điều hành hằng ngày, bám sát tiến độ các dự án; phát huy trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu, quyết tâm đạt chỉ tiêu tăng trưởng 9% trong năm 2023.

Theo Báo Tuyên Quang 

Xem tin theo ngày:   / /