Kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ khoá XVII

Thứ Ba, 10/10/2023 - 14:13 Đã xem: 19

Ngày 06/10/2023, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ban hành Văn bản số 77-CV/BTG về việc tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ khoá XVII.

Nội dung cụ thể tại file đính kèm:

 

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /