Tổ xác minh tài sản, thu nhập của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang làm việc với người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

Thứ Ba, 7/11/2023 - 15:48 Đã xem: 55

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của Thanh tra tỉnh; Kế hoạch số 05/KH-TTr ngày 30/01/2023 của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 và Quyết định số 137/QĐ-TTr ngày 20/9/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 (gọi tắt là Tổ xác minh tài sản, thu nhập số 137).

Ngày 06/11/2023, Tổ xác minh Tài sản, thu nhập số 137 đã tiến hành làm việc với 15 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm (năm 2022) công tác tại các cơ quan, đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên.
Buổi làm việc được thực hiện theo đúng kế hoạch tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 và trình tự, thủ tục theo quy định./.

Lê Trường Giang

Xem tin theo ngày:   / /