Đoàn kết, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ

Thứ Tư, 22/11/2023 - 09:59 Đã xem: 159

Tập thể công chức, người lao động Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, nỗ lực nâng cao chất lượng công tác tham mưu; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh Tuyên Quang họp triển khai nhiệm vụ công tác.

Chủ động trong công tác tham mưu
 
Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, đem lại những kết quả tích cực. Từ đó, giúp hoàn thiện về thể chế, chính sách và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực được giao tại địa bàn tỉnh.
 
Trong năm 2023, đơn vị đã tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để quản lý, sử dụng phần mềm nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử lý chồng chéo trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND, ngày 25-8-2023 quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện.
 
Quy định được ban hành nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, tạo điều kiện cho công dân được tham gia tiếp công dân một cách dễ dàng, thuận lợi, không phải di chuyển nhiều lần và tiết kiệm thời gian, chi phí.
 
 
Thiết thực chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho hộ nghèo, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang trao tặng ti vi cho hộ ông Vũ Văn Thân, là hộ nghèo tại thôn Trung Sơn, xã Tân Mỹ (Chiêm Hóa).
 
Theo đó, thay vì phải đến trực tiếp trụ sở tiếp công dân để đăng ký, công dân có thể gửi đơn qua dịch vụ bưu chính, đăng ký trực tiếp hoặc qua phần mềm đăng ký tiếp công dân. Ngoài ra, hình thức đăng ký trực tiếp cũng cho phép công dân có thể đăng ký ngay tại UBND xã, UBND huyện nơi cư trú. Quy định này cũng là cơ sở để tổ chức triển khai tiếp công dân trực tuyến trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số ngành Thanh tra.
 
Thanh tra tỉnh cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, xây dựng các kế hoạch cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
Thực hiện tốt nhiệm vụ
 
Bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn ngành Thanh tra tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình công tác. Năm 2023, Thanh tra tỉnh đã hoàn thành 43/43 (đạt 100%) nhiệm vụ UBND tỉnh giao kịp thời, đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật.
 
Nổi bật là công tác thanh tra trên địa bàn được tiến hành theo đúng quy định, không xảy ra việc chồng chéo và được triển khai trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu đề ra. Trong năm, Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 10 cuộc thanh tra và đã kết luận 7 cuộc, 3 cuộc đang triển khai. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế gần 12,7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 3,1 tỷ đồng, xử lý khác gần 9,6 tỷ đồng, kiểm điểm đối với 10 tổ chức và 47 cá nhân có liên quan đến sai phạm. Đến nay, tỷ lệ thực hiện thu hồi tài sản đạt 99,6%.
 
Tổ xác minh tài sản, thu nhập của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang làm việc với người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.
 
Công tác tiếp công dân của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, có chuyển biến tích cực, trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được nâng cao. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
 
Trong năm, toàn tỉnh đã tiếp 2.904 lượt với 2.964 lượt công dân, số lượt tiếp công dân tăng 1,14 lần so với năm 2022 (năm 2022 là 2.534 lượt). Đáng chú ý là tỷ lệ lãnh đạo tiếp công dân tăng 1,3 lần (năm 2022 là 4.503 kỳ; năm 2023 là 5.870 kỳ). Từ đó, đã hạn chế phát sinh khiếu kiện và không để phát sinh "điểm nóng" phức tạp về khiếu nại, tố cáo góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 
Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả những biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc công khai, minh bạch về cơ chế, chính sách, hoạt động của bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công,… từng bước ngăn chặn các hành vi tham nhũng.
 
Song song với đó, Thanh tra tỉnh thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đủ năng lực đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực.
 
Những đóng góp quan trọng của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Theo Báo Tuyên Quang

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 117 | Trang: 1 trên tổng số 12 trang  
Xem tin theo ngày:   / /