Lịch sử hình thành, phát triển

Chủ nhật, 14/6/2015 - 09:36 Đã xem: 11006

I. Quá trình hình thành và phát triển

1. Ngày thành lập: 1960; tái thành lập tháng 12/1991 (được tách ra từ Thanh tra nhà nước tỉnh Hà Tuyên).

2. Số lượng, cán bộ, thanh tra viên mới thành lập:

3. Chánh Thanh tra qua các thời kỳ:

1/ Đ/c Lương Hải Bằng, Chủ nhiệmỦy ban thanh tra tỉnh Tuyên Quang, Từ ..... đến tháng 12/1976.

2/ Đ/c Nguyễn Văn Tương, Chủ nhiệm Ủy ban thanh tra tỉnh Hà Tuyên, Từ năm 1976 đến tháng 6/1985.

3/ Đ/c Lâm Đại Nam, Chủ nhiệm Ủy ban thanh tra tỉnh Hà Tuyên, Từ tháng 6/1985 đến tháng 8/1990; Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tuyên từ tháng 8/1990 đến tháng 12/1991.

4/ Đ/c Ma Trọng Tình, Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang từ tháng 12/1991 đến tháng 10/1996.

5/ Đ/c Vũ Quang Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang từ tháng 11/1996 đến tháng 3/1999.

6/ Đ/c Phùng Đình Nghĩa, Quyền Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang từ tháng 3/1999 đến tháng 4/2004; Chánh Thanh tra tỉnh từ tháng 4/2004 đến tháng 5/2010.

7/ Đ/c Đỗ Văn Toán, Chánh Thanh tra tỉnh từ tháng 5/2010 đến tháng 6/2020.

8/ Đ/c Khánh Thị Xuyến, Chánh Thanh tra tỉnh từ tháng 12/2020.

II. Tên gọi qua các thời kỳ

- Từ trước năm 1969: Ban Thanh tra tỉnh Tuyên Quang (trực thuộc Văn phòng Ủy ban hành chính tỉnh).

- Từ 1969 đến năm 1975: Ủy ban thanh tra tỉnh Tuyên Quang.

- Từ 1976 đến năm 1990: Ủy ban thanh tra tỉnh Hà Tuyên.

- Từ 1991 đến nay: Thanh tra tỉnh Tuyên Quang.

Xem tin theo ngày:   / /