Xây dựng LLVT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Thứ Hai, 22/4/2019 - 09:24 Đã xem: 7266

Ngày 17-4-1947, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định thành lập Tỉnh đội Tuyên Quang (nay là Bộ CHQS tỉnh). 72 năm qua, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, LLVT tỉnh ra sức xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

LLVT tỉnh trong ngày ra quân huấn luyện năm 2019. Ảnh: Thanh Phúc


Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tỉnh ta đã có trên 10.000 người tham gia bộ đội, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến, đóng góp trên 6,5 triệu ngày công phục vụ các chiến dịch. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên 4 vạn thanh niên là con em các dân tộc trong tỉnh đã lên đường chiến đấu ở khắp các chiến trường. Trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh đã huy động 30.000 lượt dân quân tự vệ với gần 1,5 triệu ngày công để xây dựng tuyến phòng thủ biên giới và mỗi năm có hàng nghìn thanh niên trực tiếp cầm súng chiến đấu. LLVT tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Huy chương và phần thưởng cao quý khác, ghi nhận những thành tích và sự cống hiến, hy sinh to lớn của LLVT tỉnh.

Trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng lớn mạnh, luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, lập được nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để có kết quả trên, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn lực lượng. Trong năm 2018, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành chương trình giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo quy định, kết quả 100% đạt khá, giỏi. 100% tổ chức cơ sở Đảng trong lực lượng thường trực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt trong sạch vững mạnh; 97,63% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Song song với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đảm bảo số lượng, từng bước nâng dần về chất lượng. Theo phân loại cán bộ năm 2018, 99,64% cán bộ có phẩm chất tốt, 100% cán bộ có năng lực khá. LLVT tỉnh được xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng tổng hợp, tinh gọn lực lượng thường trực; chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên và lực lượng dân quân tự vệ. Qua phúc tra toàn diện, đến nay, toàn tỉnh đã đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, sắp xếp vào 100% đầu mối đơn vị; quân số đạt 94,49%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 83,1%, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng chiếm 13,63%. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ theo phương châm rộng khắp, ở đâu có dân là ở đó có dân quân tự vệ, toàn tỉnh đã củng cố 284 cơ sở, đảm bảo chất lượng, đạt 1,9% so với dân số, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng đạt 29,9%.

Huấn luyện, diễn tập đóng vai trò trọng yếu trong xây dựng LLVT tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát động thi đua trong huấn luyện, từ đó tạo khí thế mạnh mẽ cho các lực lượng tham gia. Công tác tổ chức huấn luyện các đối tượng đúng phân cấp, phương châm và yêu cầu huấn luyện, đủ nội dung, chương trình sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đối tượng. Tiến trình huấn luyện kết hợp rèn luyện, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Qua kiểm tra các nội dung đạt 100% yêu cầu; trong đó khá, giỏi đạt trên 75%.

Với truyền thống vẻ vang 72 năm của LLVT tỉnh, mỗi cán bộ, chiến sỹ trên quê hương Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến thêm tự hào, nâng cao lòng yêu nước, yêu quê hương cách mạng anh hùng. Sức mạnh tinh thần ấy là động lực để LLVT tỉnh ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng LLVT chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Bích Hằng 

Xem tin theo ngày:   / /