Tuyên Quang: Tăng cường tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Thứ Tư, 15/5/2019 - 16:47 Đã xem: 7264

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch Số 102/KH-UBND nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020 theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 Theo đó, công tác tuyên truyền phải góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, tin tưởng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ra thăm và trồng cây đa giống gốc Tân Trào tại đảo Trường sa (Ảnh tư liệu)

UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh thông tin tuyên truyền truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh với các nội dung chủ yếu: Tuyên truyền những hoạt động đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với những hoạt động hướng về biển, đảo; Thông tin, tuyên truyền về Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Tuyên Quang và Quân chủng Hải quân.
Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo; những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nội dung tuyên truyền cần khẳng định vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; phát triển kinh tế biển, đảo, đặc biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn như: khai thác và chế biến dầu khí, kinh tế hàng hải, khai thác và chế biến hải sản, du lịch biển và kinh tế hải đảo, xây dựng các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển; bảo vệ môi trường; các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản như: nuôi trồng thủy, hải sản, đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá...; chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ứng phó với rủi ro, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, dự báo ngư trường, mùa vụ, thời tiết, đối tượng đánh bắt; chính sách khuyến khích ngư dân định cư lâu dài; gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Cùng với cộng tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tỉnh sẽ tiến hành tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo cho các đối tượng là cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; giáo viên giảng dạy các môn Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học; các trường, cơ sở dạy nghề; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; các Cổng/Trang thông tin điện tử, Bản tin; Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã.
UBND tỉnh cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan báo chí, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch trong giai đoạn 2019 – 2020. Các cơ quan báo chí (Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Tân Trào); các Cổng/Trang thông tin điện tử, Bản tin của các cơ quan, tổ chức; hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh căn cứ tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị dành thời lượng phù hợp để xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam./.


Khánh Ly

Xem tin theo ngày:   / /