Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

Thứ Bảy, 12/10/2019 - 10:11 Đã xem: 6871

Ngày 11/10/2019, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Tuyên Quang về kiểm tra kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Làm việc với Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ có đồng chí Phạm Minh Huấn - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. UBND tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 23/3/2019 bao gồm 14 vụ việc (trong đó: 02 vụ việc tồn đọng kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, 03 vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, 09 vụ việc thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố); đồng thời thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc để tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch của UBND tỉnh. Về kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài: đã giải quyết xong 02 vụ việc, còn 12 vụ việc các cấp, các ngành đang tích cực giải quyết, theo Kế hoạch sẽ giải quyết xong trong quý IV/2019.
Đoàn công tác còn nghe các cơ quan, đơn vị của tỉnh Tuyên Quang báo cáo về tình hình công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua trên địa bàn và nghe báo cáo một số vụ việc cụ thể. Tỉnh Tuyên Quang đã kiến nghị Thanh tra Chính phủ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh, đề nghị Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét cấp số vốn còn thiếu của Dự án Thủy điện Tuyên Quang để tỉnh tiếp tục thực hiện hoàn thành các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011.
Sau khi nghe báo cáo, Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn của tỉnh Tuyên Quang, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo đúng tiến độ đề ra trong Kế hoạch./.

Tin, bài: Nguyễn Thu Trang

Xem tin theo ngày:   / /