Công bố Quyết định Thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế; đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thứ Năm, 24/10/2019 - 11:15 Đã xem: 722

Ngày 23/10/2019, tại Hội trường cơ quan Thanh tra tỉnh, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 258/QĐ-TTr ngày 23/10/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang do bà Nguyễn Thị Đăng (Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 Thanh tra tỉnh) làm Trưởng đoàn tiến hành công bố Quyết định Thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế; đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 Phát biểu tại buổi công bố, ông Vũ Đức Thọ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn Thanh tra và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Luật Thanh tra và các quy định của pháp luật về thanh tra; đề nghị các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra và có liên quan đến nội dung thanh tra phối hợp với Đoàn Thanh tra để cuộc thanh tra đạt kết quả tốt.

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh và Đoàn Thanh tra, ông Nguyễn Thế Yên, Phó Giám đốc Sở Y Tế, ông Đào Duy Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh nhất trí toàn bộ nội dung Quyết định thanh tra đã triển khai; yêu cầu các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra, bố trí thời gian, địa điểm làm việc theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.
Đại diện các cơ quan, đơn vị dự buổi công bố Quyết định nhất trí với Quyết định thanh tra và ý kiến của các đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, sẽ nghiêm túc phối hợp theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra./.

Tin, Ảnh: Nguyễn Thu Trang

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 21 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /