Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng năm 2021 của Thanh tra tỉnh

Thứ Sáu, 13/8/2021 - 15:48 Đã xem: 4843

Ngày 12/8/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 10/TB-TTr về Kế hoạch tiếp nhận làm công chức 6 tháng năm 2021.

 Nội dung cụ thể tại file đính kèm:

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /