Công bố Quyết định thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thứ Ba, 25/1/2022 - 15:57 Đã xem: 1148

Chiều ngày 24/01/2022, tại Hội trường cơ quan Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tỉnh Phạm Thị Thành Chung đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Dự buổi công bố quyết định có ông Nguyễn Thế Yên, Phó Giám đốc sở Y tế, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc sở Y tế, các tổ chức, đơn vị có liên quan và toàn thể thành viên Đoàn thanh tra.

Đoàn thanh tra theo Quyết định số 16/QĐ-TTr ngày 18/01/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang gồm 5 thành viên do bà Dương Thị Tố Như, Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh làm Trưởng Đoàn tiến hành công bố Quyết định Thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 đối với Sở Y tế, các bệnh viện, trung tâm y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2020-31/12/2021, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc (trừ ngày nghỉ theo quy định của pháp luật)

Phát biểu tại buổi công bố, bà Phạm Thị Thành Chung, Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn Thanh tra trong quá trình làm việc không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị; thực hiện nghiêm túc các nội dung được phê duyệt, đảm bảo đúng thời gian và nguyên tắc hoạt động Đoàn thanh tra, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,viên chức trong ngành Thanh tra; thực hiện đúng quy định về kỷ luật phát ngôn và bảo mật thông tin. Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung báo cáo theo đề cương, cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn thanh tra, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi giúp Đoàn Thanh tra làm việc hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang nhất trí với nội dung Quyết định thanh tra; chỉ đạo bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc xây dựng báo cáo theo đề cương của Đoàn Thanh tra, giao Phòng Kế hoạch - Tài chính làm đầu mối trong việc chỉ đạo cung cấp hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ liên quan đến nội dung thanh tra và làm việc trực tiếp với Đoàn thanh tra./.

Tin: Đàm Thị Thanh Thuỷ

Ảnh: Nguyễn Thu Trang

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 21 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /