Tài liệu tuyên truyền Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020

Thứ Ba, 1/3/2022 - 15:41 Đã xem: 944

Thực hiện Văn bản số 1109/UBND-NC ngày 23/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua, Sở Tư pháp biên soạn 41 loại tài liệu tuyên truyền về Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Các loại tài liệu gồm:

- 20 Tờ gấp: (1)"Bạn cần biết: hình thức phạt tiền trong xử lý vi phạm hành chính”; (2)“Bạn cần biết biện pháp áp giải người vi phạm; khám người, khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính"; (3 )“Bạn cần biết các biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính”; (4)“Bạn cần biết các biện pháp, nguyên tắc áp dụng, huỷ bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính”; (5)Bạn cần biết các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên”; (6)“Bạn cần biết cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thi hành quyết định cưỡng chế”; (7)“Bạn cần biết: hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ có thời hạn”; (8)“Bạn cần biết đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc”; (9)“Bạn cần biết đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”; (10)“Bạn cần biết giải trình trong xử phạt vi phạm hành chính”; (11) “Bạn cần biết thi hành quyết định xử phạt không lập biên bản; gửi quyết định xử phạt vi phạm h à n h ch ín h để thi hành; chuyển quyết định xử phạt để thi hành”; (12)“Bạn cần biết giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính”; (13)“Bạn cần biết quy định chung về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên”; (14)“Bạn cần biết: biện pháp tạm giữngười theo thủ tục hành chính”; (15)“Bạn cần biết: thi hành quyết định xử phạt; thời hiệu thi hành quyết định xử phạt; thi hành biện pháp khắc phục hậu quả”; (16)“Bạn cần biết: thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; ra quyết định, nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính”; (17)“Bạn cần biết: xử lý tang vật, phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu”; (18)“Bạn cần biết: các hành vi bị nghiêm cấm; trách nhiệm đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính”; (19)“Bạn cần biết: đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính”; (20)“Bạn cần biết: tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính”.

- 21 Tài liệu tuyên truyền: (1)Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính, đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính; (2)Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, những trường hợp không xử lý vi phạm hành chính; (3 )Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính; thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính; cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính; (4)Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; (5)Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và nguyên tắc áp dụng; (6)Thủ tục lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; (7)Đối tượng, thời hiệu, thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; (8)Thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường,thị trấn; (9 )Th i h à n h quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình; (10)Chuyển hồ sơ của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc có dấu hiệu của tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự; truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; (11)Đối tượng, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; (12)Các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên; (13)Đối tượng, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; (14)Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Công an nhân dân; (15)Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của cơ quan Thuế; (16)Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Kiểm lâm; (17)Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Quản lý thị trường; (18)Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Thanh tra; (19)Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; (20)Các biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng; (21)Thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

41 tài liệu nêu trên đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang (mục tài liệu PBGDPL/Tờ gấp, Sách -hỏi đáp pháp luật) và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (mục Phổ biến giáo dục pháp luật/TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN).

https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/

http://tuphaptuyenquang.gov.vn/

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 22 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /