Thông báo tiếp nhận công chức Thanh tra tỉnh

Thứ Ba, 26/4/2022 - 10:18 Đã xem: 3104

Ngày 25/4/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo số 02/TB-TTr về tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2022

 Nội dung cụ thể tại file đính kèm:

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /