SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III : “Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị”

Thứ Tư, 7/9/2022 - 10:41 Đã xem: 131

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐUK ngày 08/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, sáng ngày 06/9/2022, Chi bộ Thanh tra tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề Quý III năm 2022 với nội dung “Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị”

 Đồng chí Khánh Thị Xuyến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi sinh hoạt.

 

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ tập trung đánh giá về kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022, những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức, thực hiện. Trong thời gian qua, Cấp ủy, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Thanh tra tỉnh thực hiện tốt các nội dung công tác cải cách hành chính; thường xuyên quán triệt, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Văn phòng thanh tra tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính. Kịp thời triển khai, phổ biến đến 100% công chức, người lao động trong cơ quan thông qua các cuộc họp hằng tháng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về cải cách hành chính, cụ thể: Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ; Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030…Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Chi bộ, Thanh tra tỉnh đã xây dựng và ban hành 22 kế hoạch liên quan đến hoạt động cải cách hành chính, phù hợp với từng giai đoạn công tác. Các kế hoạch đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể đối với từng nội dung gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đồng thời tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Xác định cải cách thủ tục hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính, Thanh tra tỉnh đã cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng đơn giản hóa về quy trình, thủ tục và thời gian giải quyết, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức được thực hiện thường xuyên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, công tác chuyên môn được tăng cường, giúp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Công tác tuyên truyền, truyền thông về cải cách hành chính cũng được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Năm 2022, thực hiện chỉ đạo của chi bộ, cơ quan Thanh tra tỉnh, Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh đã phát động và tổ chức triển khai cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022” trong toàn Ngành Thanh tra của tỉnh. Nhờ những kết quả tích cực nêu trên, công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực, nâng cao chỉ số, xếp hạng cải cách hành chính của cơ quan. Năm 2020, Thanh tra tỉnh xếp thứ 9/19 cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh. Đến năm 2021, tăng 04 bậc, xếp thứ 05/19.
Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên đã tham gia thảo luận sôi nổi, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Khánh Thị Xuyến đánh giá nội dung sinh hoạt của Chi bộ Thanh tra tỉnh đã thực hiện đúng theo quy định; các đảng viên trong Chi bộ đã tham gia thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, thiết thực đối với nhiều vấn đề công tác; việc chuẩn bị nội dung báo cáo đề dẫn đã bám sát theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí biểu dương thành tích của cơ quan trong công tác cải cách hành chính, đồng thời chỉ đạo Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng Nghiệp vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; đối với đảng viên cần nâng cao tinh thần trách nhiệm chủ động nghiên cứu nội dung nhiệm vụ công tác cải cách hành chính để đề xuất các sáng kiến, giải pháp trong công tác./.

Nguyễn Thu Trang

 

Xem tin theo ngày:   / /