Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  

home Tìm thấy 112 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 55/2022/NĐ-CP Nghị định QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 23/08/2022
2 790/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang 29/06/2022
3 790/QĐ-UBND Quyết định Quy trình liên thông kèm theo Quyết định số 790/QĐ-UBND về lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn 29/06/2022
4 39/2022/NĐ-CP Nghị định Quy chế làm việc của Chính phủ 18/06/2022
5 697/QĐ-UBND Quyết định Công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang 16/06/2022
6 697/QĐ-UBND Quyết định Danh mục TTHC kèm theo Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn 16/06/2022
7 69/QĐ-TTr Quyết định Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quý I năm 2022 của Thanh tra tỉnh 25/04/2022
8 407/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027" 30/03/2022
9 370/SLĐTBXH-XH Công văn hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 22/03/2022
10 2617/BTC-QLCS Công văn Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công 21/03/2022
11 1096-CV/TU Công văn Chỉ đạo thực hiện nội dung đề nghị của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam 14/03/2022
12 19/NQ-CP Quyết định Quyết định số 19/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025 16/02/2022
13 03/2022/TT-BTP Thông tư Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 10/02/2022
14 02/2022/TT-BTP Thông tư Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 08/02/2022
15 04/KH-TTr Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 26/01/2022
16 46/2022/QH15 Nghị quyết Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV 11/01/2022
17 44/2022/QH15 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 11/01/2022
18 43/2022/QH15 Nghị quyết Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 11/01/2022
19 03/2022/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 11/01/2022
20 01/KH-TTr Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 05/01/2022
12345