Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  

home Tìm thấy 129 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 27/2023/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm lập kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo, trùng lặp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 29/01/2024
2 128/QĐ-TTr Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 của Thanh tra tỉnh 29/08/2023
3 16/2023/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 25/08/2023
4 82/NQ-CP Nghị quyết Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững 18/05/2023
5 03/CT-TTg Chỉ thị Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 27/01/2023
6 02/QĐ-TTr Quyết định Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Thanh tra tỉnh 09/01/2023
7 29-NQ/TW Nghị quyết Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 17/11/2022
8 125/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới,hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 09/11/2022
9 88/2022/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 26/10/2022
10 199/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện đợt cao điểm "90 ngày, đêm" triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 20/10/2022
11 149/QĐ-TTr Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng 16/10/2022
12 126/QĐ-TTr Quyết định Công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán NSNN Quý III/2022 của Thanh tra tỉnh 05/09/2022
13 55/2022/NĐ-CP Nghị định QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 23/08/2022
14 790/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang 29/06/2022
15 790/QĐ-UBND Quyết định Quy trình liên thông kèm theo Quyết định số 790/QĐ-UBND về lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn 29/06/2022
16 42/2022/NĐ-CP Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng 24/06/2022
17 42/2022/NĐ-CP Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng 24/06/2022
18 39/2022/NĐ-CP Nghị định Quy chế làm việc của Chính phủ 18/06/2022
19 697/QĐ-UBND Quyết định Công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang 16/06/2022
20 697/QĐ-UBND Quyết định Danh mục TTHC kèm theo Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn 16/06/2022
12345