Số - ký hiệu: 370/SLĐTBXH-XH Ngày ban hành: 22/03/2022
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 128/QĐ-TTr Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 của Thanh tra tỉnh 29/08/2023
2 82/NQ-CP Nghị quyết Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững 18/05/2023
3 03/CT-TTg Chỉ thị Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 27/01/2023
4 02/QĐ-TTr Quyết định Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Thanh tra tỉnh 09/01/2023
5 29-NQ/TW Nghị quyết Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 17/11/2022
6 125/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới,hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 09/11/2022
7 88/2022/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 26/10/2022
8 199/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện đợt cao điểm "90 ngày, đêm" triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 20/10/2022
9 149/QĐ-TTr Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng 16/10/2022
10 126/QĐ-TTr Quyết định Công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán NSNN Quý III/2022 của Thanh tra tỉnh 05/09/2022
11 42/2022/NĐ-CP Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng 24/06/2022
12 42/2022/NĐ-CP Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng 24/06/2022
13 39/2022/NĐ-CP Nghị định Quy chế làm việc của Chính phủ 18/06/2022
14 697/QĐ-UBND Quyết định Công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang 16/06/2022
15 69/QĐ-TTr Quyết định Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quý I năm 2022 của Thanh tra tỉnh 25/04/2022
16 407/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027" 30/03/2022
17 2617/BTC-QLCS Công văn Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công 21/03/2022
18 1096-CV/TU Công văn Chỉ đạo thực hiện nội dung đề nghị của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam 14/03/2022
19 19/NQ-CP Quyết định Quyết định số 19/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025 16/02/2022
20 03/2022/TT-BTP Thông tư Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 10/02/2022