Số - ký hiệu: 407/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/03/2022
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: Phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027"
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 39/2022/NĐ-CP Nghị định Quy chế làm việc của Chính phủ 18/06/2022
2 697/QĐ-UBND Quyết định Công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang 16/06/2022
3 69/QĐ-TTr Quyết định Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quý I năm 2022 của Thanh tra tỉnh 25/04/2022
4 370/SLĐTBXH-XH Công văn hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 22/03/2022
5 2617/BTC-QLCS Công văn Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công 21/03/2022
6 1096-CV/TU Công văn Chỉ đạo thực hiện nội dung đề nghị của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam 14/03/2022
7 19/NQ-CP Quyết định Quyết định số 19/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025 16/02/2022
8 03/2022/TT-BTP Thông tư Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 10/02/2022
9 02/2022/TT-BTP Thông tư Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 08/02/2022
10 04/KH-TTr Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 26/01/2022
11 03/2022/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 11/01/2022
12 43/2022/QH15 Nghị quyết Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 11/01/2022
13 44/2022/QH15 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 11/01/2022
14 46/2022/QH15 Nghị quyết Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV 11/01/2022
15 01/KH-TTr Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 05/01/2022
16 01/QĐ-TTr Quyết định Công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang 05/01/2022
17 130/2021/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em 30/12/2021
18 131/2021/nđ-cp Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 30/12/2021
19 124/2021/TT-BCA Thông tư quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. 28/12/2021
20 120/2021/nđ-cp Nghị định Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 24/12/2021