Số - ký hiệu: 697/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/06/2022
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Khiếu nại, Tố cáo
Trích yếu: Danh mục TTHC kèm theo Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 55/2022/NĐ-CP Nghị định QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 23/08/2022
2 790/QĐ-UBND Quyết định Quy trình liên thông kèm theo Quyết định số 790/QĐ-UBND về lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn 29/06/2022
3 790/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang 29/06/2022
4 04/2021/TT-TTCP Thông tư Quy định quy trình tiếp công dân 01/10/2021
5 05/2021/TT-TTCP Thông tư Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 01/10/2021
6 424/QĐ-TTCP Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ 29/07/2021
7 124/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 19/10/2020
8 31/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 10/04/2019
9 01/CT-UBND Chỉ thị Về việc tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 01/02/2019
10 09/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 26/07/2017
11 02/2016/TT-TTCP Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 20/10/2016
12 07/2014/TT-TTCP Thông tư Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 31/10/2014
13 06/2014/TT-TTCP Thông tư Quy định quy trình tiếp công dân 31/10/2014
14 64/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân 26/06/2014
15 42/2013/QH13 Luật Luật Tiếp công dân 25/11/2013
16 07/2013/TT-TTCP Thông tư Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 31/10/2013
17 75/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại 03/10/2012
18 02/2011/QH13 Luật Luật Khiếu nại 11/11/2011