Thông báo mời thầu gói thầu sửa cổng cơ quan Thanh tra tỉnh

Thứ Bảy, 27/5/2023 - 14:53 Đã xem: 782

Thanh tra tỉnh Tuyên Quang có kế hoạch triển khai lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thi công công trình xây lắp: Sửa chữa trụ cổng và cổng đi của Thanh tra tỉnh

 Nội dung cụ thể tại file đính kèm:

Xem tin theo ngày:   / /