Thông báo Kế hoạch tiếp nhận làm công chức 6 tháng cuối năm 2023

Thứ Tư, 29/11/2023 - 11:22 Đã xem: 164

Thanh tra tỉnh Tuyên Quang thông báo hoạch tiếp nhận vào làm công chức Thanh tra tỉnh 6 tháng cuối năm 2023

Nội dung chi tiết tại file đính kèm:

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /