Thông báo lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra và xử lý chồng chéo, trùng lặp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thứ Tư, 26/7/2023 - 09:09 Đã xem: 81

Ngày 25/7/2023, Thanh tra tỉnh ban hành văn bản số 367/TTr-GS về việc đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra và xử lý chồng chéo, trùng lặp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 Nội dung chi tiết tại file đính kèm:

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /