Luật Đấu thầu, số 22/2023/QH15

Thứ Năm, 7/9/2023 - 14:28 Đã xem: 96

Ngày 23/6/2023, Quốc hội thông qua Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, có hiệu lực từ 1/1/2024. Luật Đấu thầu gồm 10 Chương, 96 Điều.

 Nội dung cụ thể tại file đính kèm:

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /