Luật Giá, số 16/2023/QH15

Thứ Năm, 7/9/2023 - 14:39 Đã xem: 141

Ngày 19/6/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Giá số 16/2023/QH15 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

 Nội dung cụ thể tại file đính kèm:

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /