Luật Giao dịch điện tử, số 20/2023/QH15

Thứ Năm, 7/9/2023 - 14:44 Đã xem: 253

Ngày 22/6/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15, có hiệu lực từ 1/7/2023

 Nội dung cụ thể tại file đính kèm:

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /