Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, số 21/2023/QH15

Thứ Năm, 7/9/2023 - 15:11 Đã xem: 325

Ngày 22/6/2023, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân số 21/2023/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

Nội dung cụ thể tại file đính kèm:

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /