Công bố Quyết định Thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Năm, 28/9/2023 - 08:27 Đã xem: 144

Ngày 27/9/2023, tại Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 135/QĐ-TTr ngày 15/9/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang về việc thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 

Đồng chí Khánh Thị Xuyến, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi công bố Quyết định. Tham dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Sở Xây dựng, UBND huyện, thành phố.

Nội dung thanh tra thực hiện theo Hướng dẫn số 1613/HĐ-TTCP ngày 18/7/2023 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, một số nội dung cụ thể như: việc ban hành các văn bản về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; việc chấp hành pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng; việc tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng; việc quản lý xây dựng theo quy hoạch; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm liên quan đến quy hoạch xây dựng… Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2022. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm 7 người do ông Đỗ Văn Tiến, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Khánh Thị Xuyến, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn Thanh tra trong quá trình làm việc không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị; thực hiện nghiêm túc các nội dung được phê duyệt, đảm bảo đúng thời gian và nguyên tắc hoạt động Đoàn thanh tra, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,viên chức trong ngành Thanh tra; thực hiện đúng quy định về kỷ luật phát ngôn và bảo mật thông tin. Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị lãnh đạo các đơn vị là đối tượng thanh tra chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung báo cáo theo đề cương, cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn thanh tra, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi giúp Đoàn Thanh tra làm việc hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tin: Nguyễn Thu Trang. Ảnh: Lê Anh Toàn

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 19 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  
Xem tin theo ngày:   / /