Nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Hai, 6/11/2023 - 15:11 Đã xem: 54

Ngày 25/8/2023, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Quy định được ban hành nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, tạo điều kiện cho công dân được tham gia tiếp công dân một cách dễ dàng, thuận lợi, không phải di chuyển nhiều lần và tiết kiệm thời gian, chi phí. Theo đó, thay vì phải đến trực tiếp Trụ sở tiếp công dân để đăng ký, công dân có thể lựa chọn một trong ba hình thức đăng ký bao gồm: gửi đơn qua dịch vụ bưu chính, đăng ký trực tiếp hoặc qua phần mềm đăng ký tiếp công dân. Ngoài ra, hình thức đăng ký trực tiếp cũng cho phép công dân có thể đăng ký ngay tại UBND xã, UBND huyện nơi cư trú. 

Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND cũng quy định cụ thể về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất. Quy định được ban hành là cơ sở để tổ chức triển khai tiếp công dân trực tuyến trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số ngành Thanh tra.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2023./.

Nguyễn Thu Trang

Nội dung chi tiết tại file đính kèm:

 

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /