Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra.

Thứ Hai, 13/11/2023 - 16:16 Đã xem: 353

Ngày 13/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản số 5643/UBND-NC về việc thực hiện Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành thanh tra.

 Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ bảo đảm kịp thời, đúng quy định; tham mưu, đề xuất cho cấp có thẩm quyền các nội dung theo quy định

Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra có hiệu lực từ ngày 18/12/2023.
 
Nội dung chi tiết Thông tư tại file đính kèm:
Đàm Thị Thanh Thủy

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /