Tìm hiểu quy định pháp luật về xử lý hành vi tham nhũng và hành vi khác vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 29/11/2023 - 14:41 Đã xem: 1045

Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, việc xử lý các hành vi tham nhũng và hành vi khác vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng được quy định như sau:

 

Xem tin theo ngày:   / /