Ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện NQ số 02 về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2)

Thứ Năm, 29/8/2019 - 14:51 Đã xem: 9116

Ngày 26/8/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1451/TTCP-C.IV về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện NQ số 02 về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2).

 Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /