Công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hoá

Thứ Tư, 17/11/2021 - 14:43 Đã xem: 4159

Vào hồi 09 giờ, ngày 17/11/2021, tại UBND huyện Chiêm Hoá, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 96/QĐ-TTr ngày 06/8/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tiến hành công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hoá về việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thu, chi ngân sách, chương trình, dự án đầu tư xây dựng, việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn.

Dự buổi công bố có đồng chí Khánh Thị Xuyến, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh, Đoàn Thanh tra số 96; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các lãnh đạo, công chức UBND huyện Chiêm Hoá.

Thay mặt Đoàn Thanh tra, đồng chí Phạm Ngọc Thanh đã công bố toàn văn Kết luận số 10/KL-TTr ngày 15/11/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hoá. Qua thanh tra, đã kiến nghị xử lý về kinh tế, kiểm điểm đối với các cá nhân có liên quan đến sai phạm.
Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hoá nhất trí toàn bộ nội dung Kết luận thanh tra; tiếp thu những tồn tại, hạn chế đã nêu trong Kết luận để chấn chỉnh trong thời gian tiếp theo. Đơn vị nghiêm túc thực hiện nộp đầy đủ số tiền sai phạm về ngân sách Nhà nước, kiểm điểm đối với các cá nhân liên quan đến sai phạm đã nêu trong Kết luận.

Kết luận buổi công bố, đồng chí Khánh Thị Xuyến đánh giá cao hoạt động của Đoàn Thanh tra và sự phối hợp của UBND huyện Chiêm Hoá. Đoàn Thanh tra đã được tiến hành và kết thúc đảm bảo chất lượng, thời gian quy định. Đồng chí cũng đề nghị Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hoá nghiêm túc chấp hành Kết luận của Thanh tra tỉnh; trong thời gian tới cần tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền.
Kết luận thanh tra được niêm yết công khai tại đơn vị thanh tra theo đúng quy định./.

Tin: Nguyễn Thu Trang; Ảnh: Lê Anh Toàn

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 21 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /