Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng

Chủ nhật, 26/12/2021 - 14:26 Đã xem: 539

Thanh tra Chính phủ ban hành bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Nội dung hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo được đăng tải chi tiết tại Trang thông tin Quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ.

Truy cập tại đường dẫn: https://kntc.thanhtra.gov.vn/tin-anh/huong-dan-su-dung.htm

 

 

Xem tin theo ngày:   / /