Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức

Thứ Bảy, 18/6/2022 - 18:11 Đã xem: 2779

Ngày 17/6/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo số 06/TB-TTr về kết quả kiểm tra, sát hạch, tiếp nhận công chức vào làm công chức Thanh tra tỉnh

 Nội dung cụ thể tại file đính kèm:

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /