Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9 (mở rộng)

Thứ Sáu, 15/7/2022 - 08:05 Đã xem: 1488

Chiều 14-7, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 9 (mở rộng) đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai và hoàn thành tốt các nội dung công việc đề ra. Trọng tâm là tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đảng ủy Khối đã tổ chức tốt Lễ báo công với Bác Hồ và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2022; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2025-2030; thực hiện tốt kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022; giao việc đột phá, đổi mới đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý...

Các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và nghe quán triệt, triển khai Quy định 69-QĐ/TW ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và một số văn bản khác.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp vào phương hướng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ma Thế Hồng đề nghị 6 tháng cuối năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện 15 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung triển khai học tập và thực hiện tốt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, đề án thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành. Có giải pháp quyết liệt thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025...

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Xem tin theo ngày:   / /