Thông báo tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023

Thứ Hai, 15/5/2023 - 09:01 Đã xem: 1164

Ngày 05/5/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo số 05/TB-TTr ngày 05/5/2023 về tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023.

 Nội dung chi tiết tại file đính kèm:

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /